MOJA EKOLOGICZNA LOGICCZNA DUSZA

Świadomość bycia strażnikiem bezcennego skarbu jest  myślą niezwykłą, wiążącą się z wielką odpowiedzialnością, ale także z wieloma możliwościami. Dlatego moja troska o środowisko rośnie z dnia na dzień, chcąc chronić nasze największe i najpiękniejsze bogactwo: przyrodę i jej zasoby.  To ewolucyjny proces, rozpoczęty dawno temu, który obejmuje produkty, miejsca ich wytwarzania, materiały i zużywaną energię.

CERTYFIKATY W SZCZEGOLACH

CERTYFIKAT  UNI EN ISO 9001

Uzyskany po raz pierwszy w lutym 2000 roku (poprzednie wydanie normy ISO 9002: 1994), poświadcza, że Skema spełnia wymagania systemu zarządzania jakością, ustanowionego przez ISO 9001, w zakresie projektowania, produkcji i wprowadzania do obrotu swych produktów.

Posiadanie certyfikatu ISO 9001 oznacza zorientowanie na ciągłe doskonalenie, dostarczanie produktów i usług spełniających potrzeby klientów, zarówno pod kątem  zgodności z przepisami, jak i z deklarowanymi standardami jakości.

Certyfikat ISO 9001

Polityka jakości i ochrony środowiska

 

 

CERTYFIKAT UNI EN ISO 14001

Uzyskany w roku 2009 potwierdza, że Skema spełnia wymogi systemu zarządzania środowiskowego, wprowadzone przez ISO 14001, potwierdza gotowość spółki Skema Srl do wdrożenia "zielonej" polityki na rzecz poprawy działań w zakresie procesów, infrastruktury i produktów.

Skema, oprócz przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa, okresowo określa własne cele dotyczące środowiska, a zwłaszcza zamierza zrealizować plan redukcji zanieczyszczeń i wpływu na środowisko naturalne, wynikające z działalności  firmy , a także projektowania i wdrażania produktów ekologicznych.

Certyfikat ISO 14001

Polityka jakości i ochrony środowiska

 

 

FSC®

Certyfikat FSC®, uzyskany  w roku 2013,dotyczy stosowania drewna pochodzącego z lasów zarządzanych racjonalnie i zgodnie z rygorystycznymi standardami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi ForestStewardshipCouncil. Poprzez produkty FSC®, Skema przyczynia się do ochrony lasów z poszanowaniem ich wiecznych walorów etycznych i społecznych.
FSC Certificate License

FSC Policy

 

 

PEFC

W dniu 26 października 2016  Skema uzyskała certyfikat PEFC, który podobnie jak certyfikat FSC®, poświadcza wykorzystywanie drewna z lasów zarządzanych zgodnie z kryteriami ekologicznymi.

W przypadku Skemy uzyskanie certyfikatu PEFC stanowi dodatkową wartość, ponieważ poszerza się asortyment produktów pochodzących z certyfikowanych lasów.

Polityka  PEFC

Certyfikat PEFC

 

 

GREENER

Dzięki certyfikacji Greener uzyskanej w 2016 roku, Skema jest częścią sieci firm, nabywających energię wyłącznie ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr i energia wodna.