ŁAMIĘ PRZYJĘTE ZASADY,
ABY STWORZYC  NOWE PRZESTRZENIE MIESZKALNE

Patrzę zawsze do przodu. Skupiam swoją energię na tym, aby przewidzieć, jakie będzie jutro i naginam swoje cele w stronę nowych, coraz bardziej wydajnych rozwiązań.

Cel, który mi przyświeca to: poprawić komfort mieszkania, wprowadzając nowe systemy pokrywania powierzchni, które dostarczą konkretnych odpowiedzi w życiu codziennym. Uwolniłem sie od pojęcia materiału do układania podłóg i zbadałem nowe obszary, ograniczone nie tylko do wysokości i szerokości, ale także głębi i ... estetyki. Przyjąłem z chęcią nowe, coraz bardziej wydajne materiały, które stają sie bliższe człowiekowi. Postęp wynikający z technologii jest dla mnie inspiracją i pięknem.

 


 

KIM JESTEM , WIDAĆ POPRZEZ TO, CO TWORZE,:
ROZWI
ĄZANIA DLA ARCHITEKTURY, NOWE HORYZONTY  DLA CODZIENNEGO  ŻYCIA

Produkt jest pojęciem prostym; natomiast przestrzeń, która go przyjmuje, jest sprawą bardziej złożoną. Ponieważ przestrzenie mieszkalne wymagają rozwiązań dla konkretnych potrzeb.
I to właśnie proponuję i nad tym pracuję: produkty będące odpowiedzią globalną, łączące zawsze dwa aspekty: technikę i estetykę,  tak aby, piękno było funkcjonalne, a technologia wywoływała emocje.