MÓWIĘ JĘZYKIEM EMOCJI, ABY PRZEMIENIĆ TWOJE   WNĘTRZE W STYLOWE PROJEKTY 

Estetyka, design, moda są zawsze zewnętrznym wyrazem świata wewnętrznego, który jest w każdym z nas. Kiedy ta koncepcja przekształca się w zasadę, zmieniają się wzorce własnych działań, stawiając w centrum projektu już nie produkt i jego właściwości, lecz człowieka i jego osobowość.

Zdecydowałem się mówić językiem odczuć i dawać odpowiedzi skierowane na wewnętrzny świat człowieka, nie ma więc już pojedynczych, oddzielonych elementów, lecz wybory kierowane zintegrowaną wizją otoczenia, jako funkcjonalny wyraz emocji i odczuć każdego z nas.

 

KAŻDY PROJEKT MA SWÓJ WYMIAR, KAŻDA OSOBOWOŚĆ MA SWOJĄ  PRZESTRZEŃ

Spotkać się, porozmawiać i skonfrontować. Jestem tutaj, aby znaleźć rozwiązania, które powstają tylko wtedy, gdy możemy wymienić się swymi pomysłami.
A jakie miejsce jest lepsze do otwarcia się na dialog , niż rynek? Dlatego właśnie wybrałem plac jako idealne miejsce spotkań i stworzyłem Piazza Skema, miejsce, w którym możemy najpierw się poznać, zrozumieć poprzez dialog sprecyzowane potrzeby, ale także wyczuć intuicyjnie potrzeby niewyrażone, a następnie przejść do sposobu projektowania, który je wszystkie zaspokoi.

Kluczem do tego dialogu, który koncentruje się na rozwiązaniach  ogólnych, jest Materioteca.

To system, który pozwala nam uchwycić od pierwszego wejrzenia pomysł na projekt, który od razu się kształtuje,  to zorganizowany  język, który podąża za emocjami i dopasowuje się instynktownie do poczucia estetyki każdego z nas.

 

DZIELIć  SIę  POMYSŁAMI, PROJEKTAMI I NOWYMI SPOSOBAMI POSTRZEGANIA PRZESTRZENI

Istnieje nieskończenie dużo sposobów komunikacji, zwłaszcza, jeśli mamy zdecydowany zamiar dzielenia się i wzajemnego rozwijania.  Dzięki moim różnym kanałom komunikacji możemy odnosić się do wielu poziomów tematycznych i semantycznych.

Moją główną  przestrzenią  jest Piazza Skema, gdzie można się spotkać i zainspirować otaczającymi nas elementami.

Ale jest to też miejsce, gdzie można zadawać pytania i  znajdować odpowiedzi, to Akademia, prawdziwa aula, stworzona, aby się uczyć, poznawać i odkrywać różne obszary tematyczne.

Zatem miejsca realne, ale też media i obszary wirtualne, w sieci i na portalach społecznoś-ciowych, gdzie można spotkać się w wymiarze, który eliminuje odległości i czas. Ponieważ to nasza wiedza sprawia, że następuje poprawa  jakości naszego życia.